Фамилия БАРАНОВА

Для фамилии БАРАНОВА вероятность стремится к 0.0630% при использование в сочетании фамилия имя отчество

Число фамилии
барановаСумма
219167313 ( 30 )

Для фамилии БАРАНОВА с наибольшей вероятностью подходят следующие имена :

ТАТЬЯНА ( 6.8732% ) ЕЛЕНА ( 6.2439% ) ОЛЬГА ( 5.9051% ) НАТАЛЬЯ ( 4.9371% ) ВАЛЕНТИНА ( 4.5499% ) ГАЛИНА ( 4.4530% ) ИРИНА ( 4.0658% ) СВЕТЛАНА ( 3.8238% ) НИНА ( 3.7270% ) ЛЮДМИЛА ( 3.5334% ) МАРИЯ ( 3.4366% ) ЕКАТЕРИНА ( 3.1946% ) АННА ( 2.9042% ) АНАСТАСИЯ ( 2.7590% ) НАДЕЖДА ( 2.6137% ) ЮЛИЯ ( 2.2265% ) ЛЮБОВЬ ( 2.1781% ) МАРИНА ( 2.1781% ) ЛИДИЯ ( 1.9845% ) АЛЕКСАНДРА ( 1.7425% ) ВЕРА ( 1.5973% ) ЛАРИСА ( 1.2585% ) АНТОНИНА ( 1.1617% ) ОКСАНА ( 1.1133% ) ТАМАРА ( 1.0649% ) ДАРЬЯ ( 1.0649% ) ВИКТОРИЯ ( 1.0165% ) ПОЛИНА ( 1.0165% ) ЕВГЕНИЯ ( 0.9681% ) ЕЛИЗАВЕТА ( 0.9197% ) НАТАЛИЯ ( 0.8712% ) КЛАВДИЯ ( 0.7744% ) МАРГАРИТА ( 0.7260% ) РАИСА ( 0.7260% ) ЗИНАИДА ( 0.6776% ) КРИСТИНА ( 0.6292% ) ЗОЯ ( 0.5808% ) АЛЕНА ( 0.4840% ) КСЕНИЯ ( 0.4840% ) АЛИНА ( 0.4840% ) ВАЛЕРИЯ ( 0.4356% ) АРИНА ( 0.4356% ) АЛЛА ( 0.4356% ) СОФЬЯ ( 0.3872% ) ОЛЕСЯ ( 0.3388% ) ЛИЛИЯ ( 0.3388% ) ТАИСИЯ ( 0.2904% ) РИММА ( 0.2904% ) ЯНА ( 0.2904% ) АЛЬБИНА ( 0.2420% ) ИННА ( 0.2420% ) ЖАННА ( 0.1936% ) СОФИЯ ( 0.1936% ) ВАРВАРА ( 0.1936% ) АЛЕСЯ ( 0.1452% ) МИЛАНА ( 0.1452% ) АЛИСА ( 0.1452% ) ИРАИДА ( 0.0968% ) КИРА ( 0.0968% ) УЛЬЯНА ( 0.0968% ) НУРИЯ ( 0.0968% ) АНГЕЛИНА ( 0.0968% ) АЛЁНА ( 0.0968% ) СЕРАФИМА ( 0.0968% ) АЙГУЛЬ ( 0.0968% ) ДИНА ( 0.0968% ) ГАЛИЯ ( 0.0968% ) ФРИДА ( 0.0484% ) НЕЛИ ( 0.0484% ) МИЛЕНА ( 0.0484% ) МИРОСЛАВА ( 0.0484% ) ЭЛЛИНА ( 0.0484% ) ЯРОСЛАВНА ( 0.0484% ) ЭЛЬВИРА ( 0.0484% ) ЯРОСЛАВА ( 0.0484% ) РЕГИНА ( 0.0484% ) ФЛЮРА ( 0.0484% ) РАУЗА ( 0.0484% ) РИНА ( 0.0484% ) РИТТА ( 0.0484% ) РАИДА ( 0.0484% ) РОЗА ( 0.0484% ) ПЕЛАГЕЯ ( 0.0484% ) СИРОФИМА ( 0.0484% ) СНЕЖАНА ( 0.0484% ) ПАЛИНА ( 0.0484% ) ТАИСА ( 0.0484% ) ФАИНА ( 0.0484% ) НОННА ( 0.0484% ) ФАРИДА ( 0.0484% ) ОКТЯБРИНА ( 0.0484% ) АГРИПИНА ( 0.0484% ) АНФИСА ( 0.0484% ) АРЕВИК ( 0.0484% ) АРИАДНА ( 0.0484% ) АСЯ ( 0.0484% ) ВЕНЕРА ( 0.0484% ) ВЕРОНИКА ( 0.0484% ) ВИОЛЕТТА ( 0.0484% ) ВИТАЛИЯ ( 0.0484% )